Sahara Desert trekking

Sahara Desert trekking

Day 1 :

Marrakech - zagoura

Day 2 :

zagoura - merzouga enjoy the sunset

Day 3 :

Merzouga - boulman Dades

Day 4 :

Boulman dades - Marrakech during this trip, we will pass through mountains of the high Atlas and draw near the Sahara

ALMS Tours